През последните години, вече и в България, рекламните хартиени торби, намериха своето място на пазара. Те се превърнаха във важен елемент на маркетинговата индустрия. Чрез тях едно събитие, магазин нова продукция или марка продукти придобиват онази индивидуалност, която ги прави различни и неповторими.
Рекламната хартиена торба е една от най-евтините форми за реклама на фирми и организации.
Освен със своето естетическо въздействие, луксозната рекламна или подаръчна торба допринася и за повишаване имиджа на съответния магазин.

НОВО!       НОВО!


Архивна папка
"ДЕЛО"