е българска фирма, създадена през 1994 г.
Нашият стремеж е да предлагаме комплексни
решения и обслужване в областта на хартиените
рекламни и подаръчни торби – концепция,
идеен проект, дизайн и производство.
използва рециклиращи се продукти, с което
помага за формиране на екологично осъзнато
поведение.
акцентира върху дълготрайното партньорство,
превръщайки Вашите желания в реалност.


АСОПАК ООД е Бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13511-C01 по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Срок за изпълнение – 3 месеца.
Дата на сключване на договор- 09.09.2020 г.
Дата на приключване 09.12.2020 г.

Обща стойност: 7 970,00 лв., от които 6 774,50 лв. европейско и 1 195.50 лв. национално съфинансиране.

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.