е българска фирма, създадена през 1994 г.
Нашият стремеж е да предлагаме комплексни
решения и обслужване в областта на хартиените
рекламни и подаръчни торби – концепция,
идеен проект, дизайн и производство.
използва рециклиращи се продукти, с което
помага за формиране на екологично осъзнато
поведение.
акцентира върху дълготрайното партньорство,
превръщайки Вашите желания в реалност.